سريال سرزمين آهن | دانلود سريال سرزمين آهن

دانلود رايگان سريال كره اي سرزمين آهن با زيرنويس فارسي

دانلود رايگان سريال كره اي سرزمين آهن با زيرنويس فارسي 

مشخصات سريال كره اي سرزمين آهن
نام سريال: ملكه چونچو / امپراطور آهن / ملكه آهن
عنوانهاي اصلي: The Iron Empress / Empress Chun Choo / 천추태후 (千秋太后) / Cheon Chu Taehu
ژانر: تاريخي / عاشقانه
پخش از شبكه: KBS2 -  شبكه ۳ سيما
محصول: ۲۰۰۹
خلاصه :داستان اين مجموعه مربوطه به سومين ملكه عصر گوريوست كه بر عليه مردم تانگيوسيك از مانچوريا مي جنگد تا بتونند سرزمينهاي قديم خود را احيا كند. بانو سانگدوك (چا شيرا) در جواني بيوه شاه مي شود و بعد از مرگ شوهرش، برادر سانگدوك به سلطنت مي نشنيد. اين اتفاق مصادف با زماني است كه دشمني گوريو و گوگوريو بيشتر شده و تلاش هاي سانگدوك براي بيرون كردن دشمنان از مناطق شمالي كشور، منجر به تهديد وي از جانب شاه (برادرش) مي شود. شاه براي تحت فشار قرار دادن سانگدوك، تنها فرزند پسري او را نزد خود نگه مي دارد و ديدار مادر و فرزند را قدغن ميكند… بعد از مدتي شاه كه فرزند پسري ندارد و مجبور شده خواهرزاده خود را به عنوان وليعهد انتخاب كند، همسر دومي ميگيرد تا اينكه….
فرمانروا (زن) چون چو، نوه پادشاه گون (Wang Gun) اولين پادشاه گوريو (The First Emperor of Goryeo) ميباشد. او روح بزرگ و بينش پدر بزرگ خود را به ميراث برده بود. فرمانروا چون چو، در برابر دشمناني كه سعي در فروپاشي و نابودي گوريو داشتند مبارزه كرد و فرمانرواي زن آهنين لقب گرفت (The Iron Empress)، كسي كه از برادر، فرزند پسر و حتي عشق خود براي رسيدن به يك امپراتوري موفق گذشت. در دوران گوريو، زنان همچون مردان جايگاه داشتند و قدرت و وجهه آنها با مردان برابري داشت..
اين سريال در زمان پخش رتبه خوبي درباره درصد بيننده ها داشته است.


Chae Shi-ra as “Empress Cheonchu”
Kim Suk Hoon as Kim Chi-yang
Choi Jae-sung as Gang Jo
Lee Duk Hwa as General Gang Gam-chan
Shin Ae as Hwangbo Seol / Empress Heonjeong (the empress’s younger sister)
 

به ادامه مطالب برويد

 

Im Hyuk as Seo Hui Minister of Foreign Affairs

Empress_Chun_Chu_-_01-towdownload.com-.mp4 - 211.0 MB
Empress_Chun_Chu_-_02-towdownload.com-.mp4 - 212.1 MB
Empress_Chun_Chu_-_03-towdownload.com-.mp4 - 199.9 MB
Empress_Chun_Chu_-_04-towdownload.com-.mp4 - 198.2 MB
Empress_Chun_Chu_-_05-towdownload.com-.mp4 - 205.3 MB
Empress_Chun_Chu_-_06-towdownload.com-.mp4 - 204.3 MB
Empress_Chun_Chu_-_07-towdownload.com-.mp4 - 208.9 MB
Empress_Chun_Chu_-_08-towdownload.com-.mp4 - 205.9 MB
Empress_Chun_Chu_-_09-towdownload.com-.mp4 - 204.2 MB
Empress_Chun_Chu_-_10-towdownload.com-.mp4 - 203.8 MB
Empress_Chun_Chu_-_11-towdownload.com-.mp4 - 200.4 MB
Empress_Chun_Chu_-_12-towdownload.com-.mp4 - 201.6 MB
Empress_Chun_Chu_-_13-towdownload.com-.mp4 - 202.3 MB
Empress_Chun_Chu_-_14-towdownload.com-.mp4 - 203.1 MB
Empress_Chun_Chu_-_15-towdownload.com-.mp4 - 200.7 MB
Empress_Chun_Chu_-_16-towdownload.com-.mp4 - 203.1 MB
Empress_Chun_Chu_-_17-towdownload.com-.mp4 - 206.3 MB
Empress_Chun_Chu_-_18-towdownload.com-.mp4 - 202.6 MB
Empress_Chun_Chu_-_19-towdownload.com-.mp4 - 199.6 MB
Empress_Chun_Chu_-_20-towdownload.com-.mp4 - 208.2 MB
Empress_Chun_Chu_-_21-towdownload.com-.mp4 - 211.5 MB
Empress_Chun_Chu_-_22-towdownload.com-.mp4 - 195.6 MB
Empress_Chun_Chu_-_23-towdownload.com-.mp4 - 180.9 MB
Empress_Chun_Chu_-_24-towdownload.com-.mp4 - 185.2 MB
Empress_Chun_Chu_-_25-towdownload.com-.mp4 - 204.4 MB
Empress_Chun_Chu_-_26-towdownload.com-.mp4 - 199.0 MB
Empress_Chun_Chu_-_27-towdownload.com-.mp4 - 216.5 MB
Empress_Chun_Chu_-_28-towdownload.com-.mp4 - 203.5 MB
Empress_Chun_Chu_-_29-towdownload.com-.mp4 - 211.3 MB
Empress_Chun_Chu_-_30-towdownload.com-.mp4 - 205.9 MB
Empress_Chun_Chu_-_31-towdownload.com-.mp4 - 196.2 MB
Empress_Chun_Chu_-_32-towdownload.com-.mp4 - 203.9 MB
Empress_Chun_Chu_-_33-towdownload.com-.mp4 - 202.6 MB
Empress_Chun_Chu_-_34-towdownload.com-.mp4 - 212.3 MB
Empress_Chun_Chu_-_35-towdownload.com-.mp4 - 212.1 MB
Empress_Chun_Chu_-_36-towdownload.com-.mp4 - 207.6 MB
Empress_Chun_Chu_-_37-towdownload.com-.mp4 - 213.4 MB
Empress_Chun_Chu_-_38-towdownload.com-.mp4 - 205.2 MB
Empress_Chun_Chu_-_39-towdownload.com-.mp4 - 207.4 MB
Empress_Chun_Chu_-_40-towdownload.com-.mp4 - 209.5 MB
Empress_Chun_Chu_-_41-towdownload.com-.mp4 - 211.1 MB
Empress_Chun_Chu_-_42-towdownload.com-.mp4 - 210.9 MB
Empress_Chun_Chu_-_43-towdownload.com-.mp4 - 202.2 MB
Empress_Chun_Chu_-_44-towdownload.com-.mp4 - 209.6 MB
Empress_Chun_Chu_-_45-towdownload.com-.mp4 - 211.4 MB
Empress_Chun_Chu_-_46-towdownload.com-.mp4 - 206.8 MB
Empress_Chun_Chu_-_47-towdownload.com-.mp4 - 210.6 MB
Empress_Chun_Chu_-_48-towdownload.com-.mp4 - 211.4 MB
Empress_Chun_Chu_-_49-towdownload.com-.mp4 - 207.6 MB
Empress_Chun_Chu_-_50-towdownload.com-.mp4 - 211.0 MB
Empress_Chun_Chu_-_51-towdownload.com-.mp4 - 200.3 MB
Empress_Chun_Chu_-_52-towdownload.com-.mp4 - 200.2 MB
Empress_Chun_Chu_-_53-towdownload.com-.mp4 - 202.4 MB
Empress_Chun_Chu_-_54-towdownload.com-.mp4 - 199.3 MB
Empress_Chun_Chu_-_55-towdownload.com-.mp4 - 199.9 MB
Empress_Chun_Chu_-_56-towdownload.com-.mp4 - 199.5 MB
Empress_Chun_Chu_-_57-towdownload.com-.mp4 - 194.9 MB
Empress_Chun_Chu_-_58-towdownload.com-.mp4 - 201.0 MB
Empress_Chun_Chu_-_59-towdownload.com-.mp4 - 199.7 MB
Empress_Chun_Chu_-_60-towdownload.com-.mp4 - 206.3 MB
Empress_Chun_Chu_-_61-towdownload.com-.mp4 - 211.0 MB
Empress_Chun_Chu_-_62-towdownload.com-.mp4 - 219.9 MB
Empress_Chun_Chu_-_63-towdownload.com-.mp4 - 221.1 MB
Empress_Chun_Chu_-_64-towdownload.com-.mp4 - 212.4 MB
Empress_Chun_Chu_-_65-towdownload.com-.mp4 - 214.2 MB
Empress_Chun_Chu_-_66-towdownload.com-.mp4 - 201.8 MB
Empress_Chun_Chu_-_67-towdownload.com-.mp4 - 203.2 MB
Empress_Chun_Chu_-_68-towdownload.com-.mp4 - 204.6 MB
Empress_Chun_Chu_-_69-towdownload.com-.mp4 - 220.0 MB
Empress_Chun_Chu_-_70-towdownload.com-.mp4 - 210.4 MB
Empress_Chun_Chu_-_71-towdownload.com-.mp4 - 207.6 MB
Empress_Chun_Chu_-_72-towdownload.com-.mp4 - 211.0 MB
Empress_Chun_Chu_-_73-towdownload.com-.mp4 - 204.1 MB
Empress_Chun_Chu_-_74-towdownload.com-.mp4 - 192.2 MB
Empress_Chun_Chu_-_75-towdownload.com-.mp4 - 211.7 MB
Empress_Chun_Chu_-_76.mp4 - 211.0 MB
Empress_Chun_Chu_-_77.mp4 - 202.5 MB
Empress_Chun_Chu_-_78-towdownload.com-.mp4 - 227.0 MB

لينك مستقيم ( سرور MediaFire اصلي ) :

Empress Chun Chu E01.part1.rar
Empress Chun Chu E01.part2.rar
Empress Chun Chu E02.part1.rar
Empress Chun Chu E02.part2.rar
Empress Chun Chu E03.mp4 199
Empress Chun Chu E04.mp4 198
Empress Chun Chu E05.part1.rar
Empress Chun Chu E05.part2.rar
Empress Chun Chu E06.part1.rar
Empress Chun Chu E06.part2.rar
Empress Chun Chu E07.part1.rar
Empress Chun Chu E07.part2.rar
Empress Chun Chu E08.part1.rar
Empress Chun Chu E08.part2.rar
Empress Chun Chu E09.part1.rar
Empress Chun Chu E09.part2.rar
Empress Chun Chu E10.part1.rar
Empress Chun Chu E10.part2.rar
Empress Chun Chu E11.part1.rar
Empress Chun Chu E11.part2.rar
Empress Chun Chu E12.part1.rar
Empress Chun Chu E12.part2.rar
Empress Chun Chu E13.part1.rar
Empress Chun Chu E13.part2.rar
Empress Chun Chu E14.part1.rar
Empress Chun Chu E14.part2.rar
Empress Chun Chu E15.part1.rar
Empress Chun Chu E15.part2.rar
Empress Chun Chu E16.part1.rar
Empress Chun Chu E16.part2.rar
Empress Chun Chu E17.part1.rar
Empress Chun Chu E17.part2.rar
Empress Chun Chu E18.part1.rar
Empress Chun Chu E18.part2.rar
Empress Chun Chu E19.mp4 
Empress Chun Chu E20.part1.rar
Empress Chun Chu E20.part2.rar
Empress Chun Chu E21.part1.rar
Empress Chun Chu E21.part2.rar
Empress Chun Chu E22.mp4 
Empress Chun Chu E23.mp4 
Empress Chun Chu E24.mp4
Empress Chun Chu E25.part1.rar
Empress Chun Chu E25.part2.rar
Empress Chun Chu E26.mp4
Empress Chun Chu E27.part1.rar
Empress Chun Chu E27.part2.rar
Empress Chun Chu E28.part1.rar
Empress Chun Chu E28.part2.rar
Empress Chun Chu E29.part1.rar
Empress Chun Chu E29.part2.rar
Empress Chun Chu E30.part1.rar
Empress Chun Chu E30.part2.rar
Empress Chun Chu E31.mp4
Empress Chun Chu E32.part1.rar
Empress Chun Chu E32.part2.rar
Empress Chun Chu E33.part1.rar
Empress Chun Chu E33.part2.rar
Empress Chun Chu E34.part1.rar
Empress Chun Chu E34.part2.rar
Empress Chun Chu E35.part1.rar
Empress Chun Chu E35.part2.rar
Empress Chun Chu E36.part1.rar
Empress Chun Chu E36.part2.rar
Empress Chun Chu E37.part1.rar
Empress Chun Chu E37.part2.rar
Empress Chun Chu E38.part1.rar
Empress Chun Chu E38.part2.rar
Empress Chun Chu E39.part1.rar
Empress Chun Chu E39.part2.rar
Empress Chun Chu E40.part1.rar
Empress Chun Chu E40.part2.rar 
Empress Chun Chu E41.part1.rar
Empress Chun Chu E41.part2.rar
Empress Chun Chu E42.part1.rar
Empress Chun Chu E42.part2.rar
Empress Chun Chu E43.part1.rar
Empress Chun Chu E43.part2.rar
Empress Chun Chu E44.part1.rar
Empress Chun Chu E44.part2.rar
Empress Chun Chu E45 .part1.rar
Empress Chun Chu E45.part2.rar
Empress Chun Chu E46.part1.rar
Empress Chun Chu E46.part2.rar
Empress Chun Chu E47.part1.rar
Empress Chun Chu E47.part2.rar
Empress Chun Chu E48.Part1.rar
Empress Chun Chu E48.Part2.rar
Empress Chun Chu E49.Part1.rar
Empress Chun Chu E49.Part2.rar
Empress Chun Chu E50.Part1.rar
Empress Chun Chu E50.Part2.rar
Empress Chun Chu E51.Part1.rar
Empress Chun Chu E51.Part2.rar
Empress Chun Chu E52.Part1.rar
Empress Chun Chu E52.Part2.rar
Empress Chun Chu E53.Part1.rar
Empress Chun Chu E53.Part2.rar
Empress Chun Chu E54.mp4 
Empress Chun Chu E55.mp4
Empress Chun Chu E56.mp4 
Empress Chun Chu E57.mp4
Empress Chun Chu E58.Part1.rar
Empress Chun Chu E58.Part2.rar
Empress Chun Chu E59.mp4
Empress Chun Chu E60.Part1.rar
Empress Chun Chu E60.Part2.rar 
Empress Chun Chu E61.Part1.rar
Empress Chun Chu E61.Part2.rar
Empress Chun Chu E62.Part1.rar 
Empress Chun Chu E62.Part2.rar
Empress Chun Chu E63.Part1.rar
Empress Chun Chu E63.Part2.rar
Empress Chun Chu E64.Part1.rar 
Empress Chun Chu E64.Part2.rar
Empress Chun Chu E65.Part1.rar
Empress Chun Chu E65.Part2.rar
Empress Chun Chu E66.Part1.rar
Empress Chun Chu E66.Part2.rar
Empress Chun Chu E67.Part1.rar
Empress Chun Chu E67.Part2.rar
Empress Chun Chu E68.Part1.rar
Empress Chun Chu E68.Part2.rar
Empress Chun Chu E69.Part1.rar
Empress Chun Chu E69.Part2.rar
Empress Chun Chu E70.Part1.rar
Empress Chun Chu E70.Part2.rar
Empress Chun Chu E71.Part1.rar
Empress Chun Chu E71.Part2.rar
Empress Chun Chu E72.Part1.rar
Empress Chun Chu E72.Part2.rar
Empress Chun Chu E73.Part1.rar
Empress Chun Chu E73.Part2.rar
Empress Chun Chu E74.mp4
Empress Chun Chu E75.Part1.rar
Empress Chun Chu E75.Part2.rar
Empress Chun Chu E76.Part1.rar
Empress Chun Chu E76.Part2.rar
Empress Chun Chu E77.Part1.rar
Empress Chun Chu E77.Part2.rar
-Empress Chun Chu E78 END .Part1.rar
-Empress Chun Chu E78 END.Part2.rar 
براي دانلود زيرنويس فارسي اينجا كليك كنيد


برچسب: ،

[ ۴ خرداد ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۷:۱۸ ] [ بازدید: ] [ سرزمين آهن ]

[ نظرات (0) ]

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]